Silo Yönetim Sistemi

Silo Yönetim Sistemi

Silo Yönetim Sistemi; silolardaki ürünlerin Tartım, Analiz, Silolar arası transfer işlemlerini sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlar. Silolarınıza gelen ürünlerin tartım işlemlerinden üretim işlemlerine kadar her noktada etkin bir yönetim sistemi sağlamaktadır.İşletmenize gelen ürünlerin net miktarlarını doğru verilerle alma imkanı sağlayan silo yönetim sistemi ürünlere yapılan doğru analizler ışığında ürün sınıflandırması yaparak silo yönetiminde kolaylık sağlamaktadır.

Silo Yönetim Sistemi ile; silolarınızın içeriğini ve seviyesini kotrol edebilme imkanı sağlayarak işletmenizin verimliliğini en üst seviyeye çıkartmaktadır.

Silo Yönetim Sistemi Modülleri

  • Tanımlamalar
  • Kantar İşlemleri
  • Laboratuvar İşlemleri
  • Silo Bakiye Yönetimi
  • Transfer İşmeleri
  • Raporlar
  • Yönetim