Borsa Bilgi Sistemleri

Borsa Bilgi Sistemleri - BBS TOBB’a bağlı Ticaret Borsalarının süreçlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır.

Borsa Bilgi Sistemleri - BBS TOBB’a bağlı Ticaret Borsa'larının süreçlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır. Ticaret Borsa'larının Üyelik İşlemleri , Tescil ve İstatistik işlemleri , Kantar , Laboratuvar ve Salon Satış İşlemleri , Vezne ve Muhasebe işlemleri , Personel Özlük ve Bordro işlemlerinin Borsa Bilgi Sistemleri yazılımı üzerinden takip edilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.

Ticaret Borsalarının iş süreçlerinin takip edilmesi ve raporlanmasını sağlar

TOBB ve diğer paydaş kurumların üye bilgileri, ürün fiyat bilgileri gibi bilgilerin aktarımlarını sağlar,

Şubeli çalışma desteği ile Ticaret Borsaları ve şubelerini tek bir sistem üzerinde birleştirir,

Borsa fiyat bültenlerinin ve üye bilgilerinin Borsa web sayfası üzerine entegre eder.

Borsa Bilgi Sistemi Modülleri

Canlı Hayvan Salon Satış

Doküman Yönetim Sistemi

Elektronik Salon Satış

Etkinlik Yönetim Sistemi

Görsel Borsa Yönetim Sistemi

Haberleşme

İç Denetim

Mali İşler Yönetimi

Mobil Uygulama

Organ ve Karar Yönetim Sistemi

Personel Yönetim Sistemi

Planlama

Sabit Kıymetler Yönetimi

Üye İlişkileri Yönetim Sistemi

Beyanname Yönetimi

istanbul ticaret borsası ankara ticaret borsası eskişehir ticaret borsası polatlı ticaret borsası antalya ticaret borsası izmir ticaret borsası edirne ticaret borsası uzun köprü ticaret borsaı