Veri Toplama Çözümleri - Kablosuz Datalogger

Günümüzde kablolu olarak bir çok farklı haberleşme protokolü mevcuttur ancak günlük hayatımıza giren ”Nesnelerin İnterneti “ kavramı ile birlikte hem internete hem de birbirine bağlanabilen ve birbiri ile haberleşebilen cihazların haberleşme protokolünün %99’u dünya pazarında wifi protokolü üzerinden gerçekleşmektedir.

Eskişehir ATAP bünyesinde faaliyet göstermekte olan FAYDAM TEKNOLOJİ İNOVASYON firması ile birlikte ortaya çıkardığımız Veri Toplama Sistemi yazılımı sayesinde açık havada veya ortam havasında kablosuz datalogger cihazları aracılığıyla ortam ölçüm verilerinin toplanması, veri madenciliği için gerekli verinin sağlanması, sistemde tanımlanan belli aralıklar dışına çıktığında sisteme ve/veya ilgili kişilere uyarı gitmesini sağlamaktır.

Veri Toplama Yazılımı FAYDAM TEKOLOJİ İNOVASYON firmasının sağladığı kablosuz ortam ölçüm cihazları (datalogger) ile alınan ortam ölçüm verileriyle Alpata Teknoloji tarafından sağlanan web servisler aracılığı ile, bir web arayüzüne aktarılır. Kullanıcılar bu web arayüzü üzerinden sistemi yönetmektedirler.

Web Arayüz Özellikleri

 • Arayüz aracılığı ile kullanıcı sensörleri , bulunacağı yerleri, yapacağı ölçüm cinsini ve güven aralıklarını tanımlayabilmektedirler.
 • Arayüz aracılığı ile ilgili güven aralığında ve ilgili standart sapma aralığının dışına çıkıldığında sistem alarm vermektedir.
 • Arayüz aracılığı ile alarm seviyeleri turuncu alarm, kırmızı alarm ve sarı alarm olarak gruplanabilmektedir.
 • Sistem görünümü kullanıcı isteğine bağlı olarak dashboard şeklinde veya harita görünümü şeklinde kullanıcıya sunulmkatadır.
 • Veriler harita üzerinde renklendirme ile gösterilir ve filtrelenebilir.
 • Sistem sayesinde tüm veriler ve alarmlar ihtiyaca göre raporlanabilmektedir.
 • Raporlama modülü ile, sensör, tarih aralığı,ölçüm vb parametreler ile raporlama yapabilmektedir. (günlük, haftalık, aylık yıllık vb.)
 • Raporlama sonuçlarını liste ve/veya grafik görünüm olarak alınabilmektedir.
 • Merkezi Yönetim Yazılımı Web tabanlıdır
 • Mobil Android uygulaması mevcuttur

Datalogger Özellikleri

 • Datalogger’da bir arıza oluşması durumunda OMGİ’de mevcut sensörlerin tamamı ile iletişim kesilmektedir.
 • Wifi Datalogger sisteminde sensör problarına datalogger üniteleri takılarak kablosuz iletişim avantajıyla kurulum v.b maliyetlerde düşürülmekte , arıza durumunda veri kopması riski minimuma inmektedir.
 • Veriler kablosuz toplanır
 • Ölçülecek parametrelerde marka bağımsız bir veri toplama sistemidir
 • Belli parametre ölçümleri pil ile çalışır
 • Alarm durumlarında SMS / Elektronik Posta / Sesli Arama olarak alternatif bildirimleri vardır
 • Proje Bazlı olarak kiralanabilir bir sistemdir
 • Mevcut Alarm Panolarına da entegre olabilen Faydam Gateway ile telefon hatları üzerinden alarm bildirim yönetimi internet ve/veya intranet sistemi üzerinden çalışır hale getirilirek maliyetler düşürülür.
 • Alarm panosuna entegre sistem ile alarm parametrelerine ilave parametreler mevcut sisteme entegre hale getirilebilir
 • Soğuk oda / soğutucu üniteler ve ortam nem / sıcaklık değerleri kontrol edilir
 • Klima kontrolü sistem üzerinden gerçekleştirilir
 • Baz İstasyonların uzaktan izlenmesi gerçekleştirilir